Inżynieria odwrotna,
Druk 3D

Szybkie Prototypowanie
- Druk 3D

W nowoczesnym przemyśle bazowanie na inżynierii odwrotnej oraz druku 3D jest nieodzownym procesem. Dlatego też możemy zaoferować utworzenie dokumentacji 3D/2D bazującej na istniejących obiektach, stosując min. skanowanie 3D. Dodatkowo projekty mogą zostać uprzednio wydrukowane w technologii druku 3D. Projekty te mogą bazować na istniejących obiektach oraz zostać wykonane przez naszych specjalistów. Druk 3D pozwala przyśpieszyć proces projektowo-konstrukcyjny lub zastąpić drogi proces wytwarzania elementów. 

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami